30 thí sinh phía Nam nóng bỏng trong trang phục bikini

Các thí sinh chung khảo phía Nam khoe vóc dáng khoẻ khoắn và nóng bỏng trong trang phục bikini của thương hiệu Xuân Thu dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn.
                                         Thí sinh H’Ăng Niê
                              Thí sinh Lê Thị Minh Mẫn
                    Thí sinh Trần Thị My
                    Thí sinh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên
                  Thí sinh Trần Minh Như Hoa
                    Thí sinh Nguyễn Thị Thành
                      Thí sinh Phạm Châu Tường Vi
                         Thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Duyên
                     Thí sinh Lê Thị Hương Lài
                           Thí sinh Trần Thị Thuỷ
                        Thí sinh Đặng Thị Nguyệt Tiên
                          Thí sinh Nguyễn Thuỳ Linh
                     Thí sinh Lê Trần Ngọc Trân
                    Thí sinh Hoàng Thị Phương Thảo
                   Thí sinh Nguyễn Vũ Hoài Trang
                           Thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Linh
                      Thí sinh Bùi Nữ Kiều Vỹ
                Thí sinh Nguyễn Đoàn Thục Trang
                Thí sinh Huỳnh Thị Thuỳ Dung
                     Thí sinh Nguyễn Lương Kiều Thanh
                    Thí sinh Phan Thị Hồng Phúc
                    Thí sinh Hoàng Thị Quỳnh Loan
                    Thí sinh Thái Thuỳ Dung
                         Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Phi
                             Thí sinh Trần Thị Thuỳ Trang
                      Thí sinh Nguyễn Thị Như Thuỷ
                  Thí sinh Nguyễn Thiếu Lan
                Thí sinh Trần Thị Phương Thảo
                       Thí sinh Trần Ngô Thu Thảo
                  Thí sinh Lục Thị Thu Thảo

                                                                                             Ảnh: Lê Thiện Viễn

                                                                                       Duy Nam