Đào Thị Hà

1997

Nghệ An

174 (cm)

51 (kg)

83-62-90