Bùi Nữ Kiều Vỹ

1994

Quảng Nam

171 (cm)

49 (kg)

83-61-89