Đỗ Mỹ Linh

1996

Hà Nội

171 (cm)

52 (kg)

87-61-94