H’Ăng Niê

1992

Đăk Lăk

171 (cm)

50 (kg)

85-61-90