Hoàng Thị Phương Thảo

1994

TP.HCM

168 (cm)

50 (kg)

83-63-92