Hoàng Thị Quỳnh Loan

1997

Thừa Thiên Huế

171 (cm)

50 (kg)

80-62-91