Ngô Thanh Thanh Tú

1994

Hà Nội

180 (cm)

58 (kg)

81-62-99