179 nguyễn bảo ngọc(1)

Nguyễn Bảo Ngọc

1998

Hà Nội

169 (cm)

54 (kg)

87-63-90