Nguyễn Cát Nhiên

1995

Đồng Nai

172 (cm)

49 (kg)

82-62-90