Nguyễn Hương Mỹ Linh

1997

Hà Nội

175 (cm)

56 (kg)

85-63-94