Nguyễn Huỳnh Kim Duyên

1995

Cần Thơ

172 (cm)

54 (kg)

84-64-91