Nguyễn Thùy Linh

1995

Đồng Nai

172 (cm)

53 (kg)

85.0 - 66.0 -90.0