239 phạm thủy tiên(1)

Phạm Thủy Tiên

1997

Hà Nội

179 (cm)

58 (kg)

86-64-96