Phan Thị Hồng Phúc

1996

Tiền Giang

168 (cm)

49 (kg)

83.0 - 63.0 - 88.0