Phan Thu Phương

1997

Hà Nội

170 (cm)

54 (kg)

83-61-92