Phùng Lan Hương

1996

Hà Nội

171 (cm)

56 (kg)

81-62-96