Sái Thị Hương Ly

1994

Hải Dương

169 (cm)

54 (kg)

85-63-94