Trần Huyền Trang

1996

Quảng Ninh

166 (cm)

46 (kg)

78-56-93