Trần Thị Thu Hiền

1996

Lâm Đồng

168 (cm)

52 (kg)

86-62-96