Trần Thị Thùy Trang

1997

Thừa Thiên Huế

180 (cm)

55 (kg)

85.0 66.0 95.0