Trần Tố Như

1997

Thái Nguyên

172 (cm)

54 (kg)

83-62-94