Vũ Thị Vân Anh

1993

Quảng Ninh

170 (cm)

51 (kg)

83-62-92