Nông Dược H.A.I đồng hành cùng dự án Người đẹp nhân ái- Thí sinh Hoàng Thị Quỳnh Loan