Hoa Hậu, Á Hậu các năm hội tụ tại họp báo CKPB [Hoa hậu Việt Nam 2016]