Livestream – Tuyển sinh và Giao lưu HHVN 2018 tại ĐH Ngoại thương Hà Nội

Truy cập fanpage chính thức của chương trình:
https://www.facebook.com/HoaHauVN/