Màn boxing mạnh mẽ, cá tính của Á Hậu 1 – Ngô Thanh Thanh Tú