Phần thi áo tắm, bikini | Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2016 – Trương Nam Thành, Song Luân, Tùng Lâm