Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ cảm nhận khi ‘cầm trịch’ Người Đẹp Nhân Ái Hoa Hậu Việt Nam 2018

Hoa hậu Việt Nam 2016, Hoa hậu Nhân Ái Đỗ Mỹ Linh chia sẻ cảm nhận khi ‘cầm trịch’ Người Đẹp Nhân Ái Hoa Hậu Việt Nam 2018.