Họp báo khởi động HHVN 2018 tại Lotte Legend Hotel Saigon