Trực Tiếp Thảm Đỏ Chung Khảo Phía Bắc Hoa Hậu Việt Nam 2018

Trực tiếp thảm đỏ Chung Khảo Phía Bắc Hoa Hậu Việt Nam 2018 diễn ra tại Cửa Lò, Nghệ An vào lúc 18h30 ngày 22/07/2018.