[HHVN 2014] – Thí sinh HHVN trong trang phục dạ hội

_! (Copy)

_2 (Copy)

_4 (Copy)

_AK39068 (Copy)

_AK39163 (Copy)

_AK39223 (Copy)

_AK39287 (Copy)

_AK39381 (Copy)

_AK39490 (Copy)

_AK39662 (Copy)

_AK39767 (Copy)

A98Q4152 copy (Copy)

A98Q4376 copy (Copy)

A98Q4459 copy (Copy)

A98Q4529 copy (Copy)

A98Q4785 copy (Copy)

A98Q4884 copy (Copy)

Da Hoi-Photo-Ly Vo Phu Hung (1)_resize (Copy)

Da Hoi-Photo-Ly Vo Phu Hung (4)_resize (Copy)

Da Hoi-Photo-Ly Vo Phu Hung (6)_resize (Copy)

Da Hoi-Photo-Ly Vo Phu Hung (9)_resize (Copy)

Da Hoi-Photo-Ly Vo Phu Hung (14)_resize (Copy)

Da Hoi-Photo-Ly Vo Phu Hung (19)_resize (Copy)

Da Hoi-Photo-Ly Vo Phu Hung (21)_resize (Copy)

Da Hoi-Photo-Ly Vo Phu Hung (27)_resize (Copy)

Da Hoi-Photo-Ly Vo Phu Hung (31)_resize (Copy)

Da Hoi-Photo-Ly Vo Phu Hung (35)_resize (Copy)

Da Hoi-Photo-Ly Vo Phu Hung (37)_resize (Copy)